Franziska Thomas M.Sc.

Studiengang

Bachelorstudiengang Transportwesen/Logistik, Masterstudiengang Logistics Engineering and Management

Funktion

Technischer Angestellter - Betreuung der Labore "Lagerlogistik / Lagerorganisation" und "Lagerlogistik / Lagertechnik"

Telefon

+49 471 4823-473

E-Mail

Gebäude

Z

Etage

3

Raum

Z3220

Raumsuchsystem

3D-Wegbeschreibung

Adresse

An der Karlstadt 8
27568 Bremerhaven