Prof. Dr. Stephan Frickenhaus

Studiengang

Bachelorstudiengang Maritime Technologien, Masterstudiengang Biotechnologie

Funktion

Hochschullehrer, Kooperationsprofessor AWI-Hochschule

Telefon

+49 471 4831 1179

E-Mail

Gebäude

T

Etage

2

Raum

T 0209

Raumsuchsystem

Adresse

An der Karlstadt 8

Sprech-/ Öffnungszeiten

Montag 13:30 - 14:00 (Termin per e-Mail anmelden)

Forschungsgebiete

Big Data Analytics, Bioinformatik, Statistik, Programmierung, Num. Mathematik